Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka normatywna: bioetyka ChAT-NP-Enb3
Reguły punktacji przedmiotu

NP-E - Etyka – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NP-E
Etyka – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(NP2023Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)