Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język ukraiński [WT-S1-Tp-JU3] Semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język ukraiński [WT-S1-Tp-JU3]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:00 - 13:45
sala 006
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Oksana Velyka
Literatura:

Literatura podstawowa:

О.Палінська. Крок 2, МІОК, 2020

Збірник вправ та текстів з української мови для іноземних студентів. ХДУХТ 2015

СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ https://pidru4niki.com/13340203/religiyeznavstvo/slovnik_religiyeznavchih_terminiv

Михайло Петрович.Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів. Львів. 2005

Zakres tematów:

Zagadnienia leksykalno-gramatyczne:

• Alfabet. Reguły czytania i pisania.

• Konstrukcje językowe dotyczące podstawowych informacji o sobie typu Mam na imie..., nazywam się..., jestem studentem, mam ....lat

• Rodzina.

• Pogoda.

• Kraje, narodowości i języki.

• Mój dzień. Leksyka dotycząca czynności codziennych. Rozkład dnia.

• Ubrania i wygląd zewnętrzny.

• W sklepie odzieżowym i obuwniczym.

• Mój dom/mieszkanie. Konstrukcje językowe dotyczące miejsca zamieszkania, ulicy, rodzaju mieszkania, opisu mieszkania i poszczególnych pokoi. Meble.

• Jedzenie. Produkty spożywcze. W sklepie spożywczym.

• Zainteresowania i umiejętności. Teatr,Kino,Telewizja,Literatura. Rodzaje filmów, programów telewizyjnych, przedstawień, książek.

Zagadnienia gramatyczne

• Rodzaje rzeczowników. Liczba mnoga rzeczowników. Odmiana rzeczowników.

• Czasownik: Odmiana ; czas przeszły; czas przyszły.

• Odmiana czasowników zwrotnych.

• Przysłówki.

• Zaimki osobowe.

• Zaimki miejsca ( tu i tam)

• Zaimki dzierżawcze. Konstrukcje z miejscownikiem z przyimkami –в/на.

• Liczebniki. Określenie ilości. Konstrukcji z dopełniaczem.

• Określenie dat i godzin.

• Rodzaje przymiotników.

• Liczebniki porządkowe.

• Konstrukcje z przymiotnikami i liczebnikami porządkowymi w miejscowniku i bierniku.

• Konstrukcje z biernikiem i czasownikami: chcieć, szukać, kupować i t.d.

• Zdania bezosobowe. Konstrukcje z celownikiem i miejscownikiem: Tu jest zimno/Jest mi zimno. Konstrukcje z celownikiem okreslające wiek.

• Konstrukcje z miejscownikiem, biernikiem, dopełniaczem i celownikiem w określeniu kierunku i miejsca.

• Konstrukcje z narzędnikiem i dopełniaczem

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia (klasyczne i symulacyjne); zadania interakcyjne, praca indywidualna i grupowa; praca z tekstem

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

0,5 punkt-15 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta w tym przygotowanie się do testu końcowego

Semestr kończy się Zaliczeniem na ocenę. Na ocenę końcową składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność

20% - zaliczenie sprawdzianów pisemnych

40% - pisemny test końcowy

Ocena końcowa stanowi średnią ocenę ocen cząstkowych. Skala ocen:

5 - 90-100%

4,5- 83-89%

4 - 74-82%

3,5- 68-73%

3 - 60-67%

Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)