Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium teologiczne w języku obcym - rosyjski [SJO-S3-Teps-KTJRIV] Rok akademicki 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konwersatorium teologiczne w języku obcym - rosyjski [SJO-S3-Teps-KTJRIV]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/2023 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Oksana Velyka
Literatura:

1. Вопросы теологии, Том 3 2021https://theologyjournal.spbu.ru/issue/view/638

2. http://www.koob.ru/kon_r/vvedenie_v_sektovedenie

3. http://www.pravoslavie.ru/put/29467.htm

4. Протоиерей Александр Шмеман, Исторический путь православия, Paryż 1985,

5. Н.Бердяев. «Смысл творчества (Опыт оправдания человека)»

Zakres tematów:

1.Kategoria sprawiedliwości w teologii i filozofii.

2. Uczenie o Duchu Świętym w pracach rosyjskich teologów XX wieku.

3. Reformacja i staroobrzędowcy. Podobieństwa i różnicy.

4. Rosyjska sztuka religijna końca XIX-początku XX wieku.

5. Praca N.Bierdiayeva «Смысл творчества (Опыт оправдания человека)».

6. Totalitarne sekty.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu, dyskusja, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

0,5 punkt-20 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta, prezentacja na wybrany temat

Kurs kończy się Zaliczeniem na ocenę. Na zaliczenie składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność

20% - udział w dyskusjach

40% - 1 prezentacje na wybrany temat

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach

(dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Ocena końcowa stanowi średnią oceny wszystkich zadań wykonanych w ciągu semestru, składają się na nią:

Praca z tekstem teologicznym, dyskusja, prezentacje i referaty studentów.

Zaliczenie ustne – ustalenie oceny na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez studenta za określone działania w czasie zajęć i wykonane prace w ramach studiów własnych.

W razie zmiany trybu nauczania:

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)