Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tpes-JŁ2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (starożytne)

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest systematyczna prezentacja łacińskiej gramatyki, która obejmuje fleksję i składnię. Student zdobywa umiejętność pisania i czytania tekstów Wulgaty.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zdobywają umiejętności czytania i pisania po łacinie oraz podstawy gramatyki języka łacińskiego.

Literatura:

Stanisław Kalinkowski: Scire Latine, Język Łaciński, Podręcznik dla alumnów i studentów teologii, Verbinum, 2014; Jan Wikarjak, Opisowa gramatyka języka łacinskiego, PWN 1985, Wulgata, dowolne wydanie.

Efekty uczenia się:

K1_W04 zna terminologię pochodzącą z tekstów Wulgaty

Umiejętności:

K1_U01: potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w różnych źródłach pomocniczych drukowanych i elektronicznych oraz selekcjonować informację na podstawie ich krytycznej oceny.

K1_U02: dobierając odpowiednie metody badawcze potrafi samodzielnie dokonać wstępnej interpretacji lingwistycznej tekstów w języku łacińskim.

K1_K01 rozumie konieczność ciągłego pogłębiania znajomości języka łacińskiego

K1_K06: rozumie na czym polega znaczenie tekstów łacińskich dla polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności w trakcie ćwiczeń oraz jednego kolokwium pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kuczma
Prowadzący grup: Krzysztof Kuczma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)