Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BHP i ergonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-BHP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BHP i ergonomia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawowe przepisy BHP, Przepisy przeciwpożarowe, Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w uczelni, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Górska E., Lewandowski J. Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, OW PW, Warszawa 2010 (wybrane treści)

Górska E., Projektowanie, diagnoza, eksperyment, OW PW, Warszawa 2002 (wybrane treści)

Kowal E., Ekonomiczno - społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa - Poznań 2002 (wybrane treści)

Wieczorek S., Ergonomia, Tarbonus, Kraków - Tarnobrzeg 2010 (wybrane treści)

Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy, Tarbonus, Kraków - Tarnobrzeg 2011 (wybrane treści)

Literatura uzupełniająca:

Wieczorek S., Podstawy psychologii pracy i ergonomii, Tarbonus, Tarnobrzeg 2005

Asystent BHP 2011, pod red. Gałuszy M., Tarbonus, Kraków - Tarnobrzeg 2011

Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, AE, Poznań 2000

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

bieżąca ocena pracy studenta wynikająca z zaangażowania w dyskusję podczas zajęć,

znajomość literatury tematu,

obecność na zajęciach,

test

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa 90%, test końcowy 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Kadulska
Prowadzący grup: Stanisława Kadulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)