Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-A-P1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawoznawstwo
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Administracja, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu nauk prawnych, stanowi swoisty wstęp dla edukacji prawniczej, który przez analizę zagadnień teoretycznych, popartych licznymi przykładami z praktyki, pozwoli zrozumieć studentowi podstawowe pojęcia i instytucje prawoznawstwa, w celu samodzielnego analizowania i rozumienia aktów normatywnych, procesów ich tworzenia, hierarchii w systemie prawa i zasad obowiązywania. Ponadto przedmiot zaznajomi studenta z nomenklaturą języka prawniczego, pojęciem państwa prawa, systemu prawa, zagadnieniami tworzenia i stosowania prawa, normy prawnej. Student nabywa wiedzę

w zakresie podstawowych pojęć prawnych, budowy, hierarchii i zasad obowiązywania prawa, a nadto budowę aktu normatywnego

i zasady ogłaszania aktów normatywnych, w konsekwencji potrafi odróżnić poziom języka prawnego od języka prawniczego oraz dokonać – na poziomie elementarnym – właściwego opisu danego zjawiska prawnego. Student dzięki zdobytej wiedzy opisuje odpowiednie dziedziny językiem prawniczym w miejsce języka powszechnego, a nadto rozumie wpływ norm na funkcjonowanie społeczeństwa, organów publicznych i instytucji. Student nabywa umiejętności stosowania prawa i elementów teorii argumentacji, umie stosować wnioskowania prawnicze, podejmować decyzje i uzasadniać swoje stanowisko przy wykorzystaniu m. in. reguł rozumowania prawniczego, posiada umiejętność klasyfikacji różnych rodzajów aktów prawnych, odróżniania czynności prawne. Ponadto student nabywa zdolność dostrzegania związków pomiędzy zjawiskami prawnymi i innymi zjawiskami kulturowymi oraz społecznymi, poznania systemu prawa i kultury prawnej, rozumie rolę prawa w organizacji państwowej. Student nabywa kompetencje w zakresie prawidłowego doboru źródeł prawa, wyszukiwania aktualnych przepisów i pozyskiwania niezbędnych treści. Ponadto nabywa wiedzy i kompetencji w dokonywaniu analizy źródeł prawa z punktu widzenia ich obowiązywania oraz stosowania. Student jest gotów do samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się̨ w pracy zawodowej. Student rozumie potrzebę dokształcania się, wyznaczania kierunków własnego rozwoju, systematycznego aktualizowania posiadanej wiedzy prawniczej, pogłębiając ją o wymiar interdyscyplinarny. Student nabywa wiedzę, aby pracować samodzielnie, ale także umiejętność do pracy

w zespole. Student jest gotów do podjęcia działalności na rzecz interesu publicznego, a powierzone mu zadania wykonywać

z poszanowaniem zasad etycznych i przepisów prawa.

Efekty uczenia się:

A_W01, A_W05p, A_W08p, A_W09, A_W16p, A_U01p, A_U05p, A_U18, A_K02p.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Borecki
Prowadzący grup: Paweł Borecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)