Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-A-OZA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie w administracji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Administracja, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zarządzanie organizacjami w dziejach - rys historyczny

Funkcje zarządzania i ich implikacje praktyczne

Kierowanie a zarządzanie – różnice i role

Techniki i metody zarządzania

Otoczenie a organizacja

Znaczenie i budowanie struktury organizacyjnej

Rola zarządzania strategicznego w nowoczesnej organizacji

Style kierowania: przywództwo a władza w organizacji

Kierownik w organizacji

Zarządzanie zmianą w organizacji

Zasoby kadrowe w nowoczesnej organizacji

Podstawowe zasady kodeksów etycznych, zachowania etyczne i nieetyczne

Szanse i ryzyka zarządzania międzynarodowego organizacją w PL.

Efekty uczenia się:

A_W02p, A_W03p, A_W04, A_W06p, A_W13, A_W14, A_U03p, A_U04p, A_U11, A_U13p, A_U14p, A_U17, A_K05p, A_K06p, A_K07p, A_K10p, A_K11p, A_K12p, A_K13, A_K14.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Golimont
Prowadzący grup: Andrzej Golimont
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)