Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-A-EA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w administracji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Administracja, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykład przedstawia główne zagadnienia, pojęcia i nurty teoretyczne filozofii moralności przez konfrontowanie stanowisk klasycznych z ich współczesnymi odpowiednikami w tym ujęcie religijne i świeckie w perspektywie temporalnej. Na wykładach wprowadzających zostanie omówiony zakres przedmiotowy etyki, jej główne działy, typologia normatywnych teorii etycznych oraz specyfika namysłu moralnego i wiedzy praktycznej. Student dzięki przedmiotowi rozwinie rozumienie i umiejętność interpretacji tekstu filozoficznego dotyczącego zagadnień moralnych, rozwinie umiejętność argumentacji na rzecz wybranych stanowisk etycznych. Wśród kompetencji społecznych nabędzie umiejętności odniesienia schematów myślenia moralnego z poziomu akademickiego do praktycznych sytuacji społecznych. Przedmiot wykładu obejmuje także problematykę pożądanych wzorców etycznych w aspekcie pracy na rzecz wspólnoty lokalnej, narodowej lub ponadnarodowej.

Szczegółowe treści:

Zagadnienia etyki ogólnej.

Pojęciowość etyki

Etyka w okresie helleńskim i hellenistycznym.

Etyka religijna: judaizm, Islam, buddyzm, taoizm, konfucjanizm, buddyzm

Etyka biblijna

Etyka chrześcijańska starożytności i średniowiecza

Świecka etyka nowożytna

Nurty w etyce chrześcijańskiej nowożytności i współczesności

Etyka Kanta i utylitaryzm

Nurty w etyce współczesnej

Problematyka metaetyczna

Etyka a deontologia zawodowa

Działy etyki szczegółowej

Etyka seksualna

Bioetyka

Etyka gospodarcza

Etyka polityczna

Etyka prawna

Efekty uczenia się:

A_W01, A_W02p, A_W04, A_W09, A_U02p, A_U05p, A_K05p, A_K06p, K_K12p, K_K14.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Borecki
Prowadzący grup: Paweł Borecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)