Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do nauk o religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-T-WNR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauk o religii
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia porządkują naukowe refleksje dotyczące zjawiska religii. Kurs obejmuje wprowadzenie do takich nauk , jak; jak fenomenologia rel., socjologia rel., filozofia rel., psychologia rel., etc.

Pełny opis:

Zajęcia dostarczają wiedzy na temat podstawowej terminologii dotyczącej fenomenu religii stosowanej przez następujące nauki: antropologię kulturową, filozofię religii, socjologię religii, psychologię religii, fenonomenologię religii.

Wprowadza też w dziej rozwoju tych dziedzin oraz ich terminologię, jakstakich jak kult, rytuał, mit, etc. Obejmują także historyczną refleksję na temat genezy poszczególnych dziedzin tego obszaru, takich jak fenomenologia religii, socjologia rel., filozofia rel., psychologia rel., etc. Kurs wprowadza metodologiczne rozróżnienie pomiędzy zakresem wymienionych nauk. Celem zajęć jest uzyskanie wielowymiarowej perspektywy fenomenu religii, perspektywy, która uniemożliwiała by sprowadzenie tego fenomenu do kategorii interpretacyjnych stosowanych przez ideologie redukcjonistyczne. Cykl zajęć uwzględnia m.in. lekturę fragmentów dzieł antropologów kultury, filozofów religii i teologów.

Literatura:

Literatura, dostępna we fragmentach w postaci cyfrowej;

J.T.Maciuszko, Wprowadzenie do nauk o religii, Warszawa 1998;

J.Frazer, Złota gałąź, T I-II, Warszawa 1971;

P.Ricoeur, Zło. Wyzwanie rzucone filozofii i teologii, Warszawa 1992;

Literatura dostępna w tradycyjnej formie;

Z. Zdybicka, Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1993;

L.Dupree, Inny wymiar. Filozofia religii, Kraków 1991;

R.Otto, Świętość. elementy racjonalne i irracjonalne w pojęciu bóstwa, Wrocław 1993;

M.Buchowski, W.Burszta, O założeniach antropologii społecznej, Warszawa 1992;

A.Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej, Warszawa 1990;

F.D.E.Schleiermacher, Mowy o religii, Kraków 1995;

E.Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1993;

E.Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1977;

Efekty uczenia się:

K_W02,K_W15,K_K03,K_U08

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach oraz dostarczenie PREZENTACJI na wybrany z zakresu NAUK O RELIGII temat. Opracowanie to zostaje zrealizowane w oparciu o materiały udostępnione w "materiałach do zajęć" oraz własne poszukiwania w dostępnych źródłach elektronicznych.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Paszta
Prowadzący grup: Zbigniew Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Paszta
Prowadzący grup: Zbigniew Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)