Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w kształceniu zintegrowanym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-MEP6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji polonistycznej w kształceniu zintegrowanym
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kształcenie językowe zawierające podstawy filozoficzne i pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej, omówienie zagadnień dotyczących edukacji polonistycznej w systemie kształcenia zintegrowanego, planowania pracy dydaktycznej, metodyki nauki czytania i pisania, ćwiczeń w mówieniu i pisaniu jako przygotowania do tworzenia tekstów, gramatyki w programie kształcenia językowego w edukacji klas I-III, koncepcji nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

1. Analiza podstawy programowej pod kątem zakresu celów i treści edukacji polonistycznej.

2. Przygotowanie dzieci do nauki czytania w przedszkolu. Diagnozowanie dojrzałości i gotowości dzieci do nauki czytania i pisania – analiza testów.

Omówienie metod nauczania stosowanych w edukacji polonistycznej:

1. Metody podające [słowne]: wykład, odczyt, instrukcja, opis, pogadanka, opowiadanie.

2. Metody problemowe [poszukujące]: operatywne, aktywne.

3. Metody eksponujące [oglądowe]: pokaz, film, wysłuchanie dzieła, wystawa.

4. Metody praktyczne: modelowanie, ćwiczenia, obliczenia, projekt, eksperyment, wywiad, obserwacja.

5. Metody programowane: praca z podręcznikiem, z komputerem, z tekstem.

6. Metoda portfolio.

Literatura:

D. Dobrowolska, Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej; 2017

D. Czelakowska, Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Impuls 2016

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

E.1.W1. sposoby wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej nauki o języku i edukacji kulturowo-literackiej oraz metodycznej do projektowania zajęć w zakresie edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;

E.1.W2. spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności pisania i czytania;

E.1.W3. sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych (inicjacja czytelnicza) i wykorzystywania różnych typów tekstów w pracy z dziećmi lub uczniami.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

E.1.U1. skutecznie poprowadzić naukę czytania;

E.1.U2. dostosować sposób uczenia pisania i czytania do specyficznych potrzeb ucznia;

E.1.U3. rozbudzić w uczniach pasję czytelniczą.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

E.1.K1. krzewienia zainteresowania i szacunku dla słowa pisanego.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Metody aktywizujące;

Ocena na podstawie konspektu lekcji z zaznaczonymi zastosowanymi metodami nauczania.

BILANS PUNKTÓW ECTS:

Godziny kontaktowe – 1 ECTS

Przygotowanie projektu - 2 ECTS

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie do ćwiczeń – 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Michalski
Prowadzący grup: Andrzej Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)