Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia ogranizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-FA-SO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogranizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką socjologii organizacji. Studenci zdobędą wiedzę na temat sposobów, w jakie organizacje funkcjonują, jak wpływają na jednostki i społeczeństwo oraz jak można analizować struktury organizacyjne i procesy zachodzące w organizacjach.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć:

Wprowadzenie do Socjologii organizacji

Teorie organizacji

Struktura organizacji (m.in. typy struktur organizacyjnych, hierarchia i decentralizacja).

Organizacyjna kultura (m.in. procesy organizacyjne, komunikacja w organizacjach).

Decyzje i podejmowanie decyzji.

Organizacje a Społeczeństwo (wpływ organizacji na społeczeństwo oraz ich rola).

Przyczyny zmian w organizacjach.

Rodzaje organizacji

Tworzenie i zarządzanie zespołami (m.in. kultura organizacyjna i jej wpływ na zachowanie pracowników).

Badania nad organizacjami (metody badawcze w socjologii organizacji).

Literatura:

A.Giddens, Socjologia, Warszawa, PWN 2017

L. Zbiegień – Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Warszawa, PWN 2013

G.Hofstede, Kultury i organizacje, PWN, Warszawa 2000

M. Castells, Społeczeństwo sieci

M. Jo Hatch, Teoria organizacji, PWN, Warszawa, 2002

K.Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie, Warszawa 2016

M. Pawlak, Ł. Srokowski (red.), Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, IPSiR UW, Warszawa 2014

M.Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

M. Kostera (red.), Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji, GWP, Sopot 2011

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze).

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Walczak
Prowadzący grup: Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)