Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia Nowego Testamentu-kurs monograficzny WT-S2-Ts-TNT4
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

1.Życie, działalność i listy św. Pawła

1.1.Wiadomości wstępne o Szawle zwanym Pawłem

1.2.Narodziny i dzieciństwo Szawła

1.3.Studia w Jerozolimie i prześladowanie chrześcijan

1.4.Nawrócenie Szawła pod Damaszkiem i pobyt na Pustyni Arabskiej

1.5.Pobyt Szawła w Damaszku i powrót przez Jerozolimę do Tarsu

1.6.Powołanie Szawła na apostoła

1.7.Pierwsza podróż misyjna Apostoła Narodów

1.8.Narada apostołów i starszych w Jerozolimie (tzw. Sobór Apostolski zwany również Soborem Jerozolimskim)

1.9.Druga podróż misyjna apostoła Pawła

1.10.Trzecia podróż misyjna św. Pawła

1.11.Pobyt apostoła Pawła w Jerozolimie i w Cezarei Nadmorskiej

1.12.Podróż apostoła do Rzymu

1.13.Ostatni etap życia św. Pawła

1.14.Podsumowanie działaności Pawła z TArsu

2.Zarys ogólny teologii św. Pawła

2.1.Wprowadzenie

2.2.Nauka o Bogu

2.3.Nauka o Chrystusie

2.4.Nauka o Duchu Świętym

2.5.Nauka o Kościele

2.6.Nauka o człowieku

2.7.Nauka o rzeczach ostatecznych

2.8.Nauka moralna

3.Szczagółówa charakterystyka teologii św. Pawła

3.1.Zbawienie tylko przez Jezusa Chrystusa

3.2.Zbawienie całkowite i nieodwracalne

3.3.Objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie

3.4.Zbawienie Żydów i pogan

4.List do Rzymian - list o usprawiedliwieniu człowieka przed Bogiem

4.1.Wiadomości wstępne o Liście: adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele Listu

4.2.Główne zagadnienia teologiczne

4.2.1.Usprawiedliwienia Żydów i pogan

4.2.2.Wiara jako źródło usprawiedliwienia

4.2.3.Błogosławieństwa wynikające z usprawiedliwienia

4.2.4.Zbawczy plan Boga

4.2.5.Zacheta do prowadzenia życia zgodnego z wymaganiami Bożymi

4.2.6.Podejście do słabych w Kościele

4.3.Podsumowanie Listu

5.Pierwszy List do Koryntian - list o gminie wczesnochrześcijańskiej w Koryncie

5.1.Wiadomości wstępne o Liście: adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele Listu

5.2.Główne zagadnienia teologiczne

5.2.1.Problem wewnętrznych rozłamów w kontekście posługi apostolskiej

5.2.2.Grzechy i wady Koryntian

5.2.3.Małżeńśtwo i dziewictwo

5.2.4.Problem spożywania idolotytów

5.2.5.Porządek na zgromadzeniach liturgiczno-modlitewnych

5.2.6.Zmartwychwstanie Chrystusa jako zapowiedź zmartwychwstania ludzkości

5.3.Podsumowanie Listu

6.Drugi List do Koryntian - list o posługiwaniu apostolskim

61..Wiadomości wstępne o Liście: adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele Listu

6.2.Główne zagadnienia teologiczne

6.2.1.Obrona posługiwania apostolskiego

6.2.2.Nauka o odkupieniu

6.2.3.Miłosierdzie chrześcijańskie

6.3.Podsumowanie Listu

7.List do Galacjan - list o prawdziwym charakterze Ewangelii

7.1.Wiadomości wstępne o Liście: adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele Listu

7.2.Główne zagadnienia teologiczne

7.2.1.Obrona prawdziwości głoszonej Ewangelii

7.2.2.Usprawiedliwienie z wiary

7.2.3.Etyka wolności w miłości i duchu

7.3.Podsumowanie Listu

8.List do Efezjan - list o Kościele powszechnym

8.1.Wiadomości wstępne o Liście: adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele Listu

8.2.Główne zagadnienia teologiczne

8.2.1.Kosmiczny aspekt Chrystusowego zbawienia

8.2.2.Tajemnica Chrystusa w Kościele

8.2.3.Wezwanie do prowadzenia nowego życia w Chrystusie

8.2.4.wskazania praktyczne dla rodziny chrześcijańskiej

8.3.Podsumowanie Listu

9.List do Filipian - list o apostolstwie i świadectwie

9.1.Wiadomosci wstępne o Liście: adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele Listu

9.2.Główne zagadnienia teologiczne

9.2.1.Rola biskupów i diakonów w Kościele lokalnym

9.2.2.Jedność chrześcijan z Chrystusem

9.2.3.Uniżenie i wywyższenie Chrystusa

9.2.4.Dążenie do doskonałości i pokory

9.3.Podsumowanie Listu

10.List do Kolosan - list o zwierzchnictwie Chrystusa

10.1.Wiadomości wstępne o Liście: adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele Listu

10.2.Główne zagadnienia teologiczne

10.2.1.Nauka o Chrystusie

10.2.2.Nauka o Kościele

10.2.3.Wzorowe życie chrześcijańskie

10.3.Podsumowanie Listu

11.List do Filemona - list o przebaczeniu i pojednaniu

11.1.Wiadomosci wstępne o Liście: adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele Listu

11.2.Główne zagadnienia teologiczne

11.2.1.Kościół domowy

11.2.2.Stosunek apostoła Pawła do niewolnictwa

11.3.Podsumowanie Listu

12.Pierwszy List do Tesaloniczan - najstarsza księga Nowego Testamentu

12.1.Wiadomości wstępne o Liście: adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele Listu

12.2.Główne zagadnienia teologiczne

12.2.1.Wydarzenia towarzyszące paruzji Jezusa Chrystusa

12.2.2.Nauka o Bogu

12.2.3.Nauka o Chrystusie

12.2.4.Nauka o Duchu Świętym

12.2.5.Cnoty Boskie

12.3.Podsumowanie Listu

13.Drugi List do Tesaloniczan - list o okolicznościach powtórnego przyjścia Chrystusa

13.1.Wiadomości wstępne o Liście: adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele Listu

13.2.Główne zagadnienia teologiczne

13.2.1.Wydarzenia poprzedzające ponowne przyjście Chrystusa

13.2.2.Nauka o Bogu Ojcu

13.2.3.Nauka o Chrystusie

13.2.4.NAuka o Duchu Świętym

13.3.Podsumowanie Listu

14.Pierwszy List do Tymoteusza - list o duszpasterstwie w Kościele

14.1.Wiadomości wsęępne o Liście: adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele Listu

14.2.Główne zagadnienia teologiczne

14.2.1.Organizacja i porządek nabożeństw w czasach apostolskich

14.2.2.Cechy biskupów i diakonów

14.2.3.Rola Kościoła w nauczaniu wiernych

15.Drugi List do Tymoteusza - - list o obowiązku strzeżenia depozytu wiary

15.1.Wiadomości wstępne o Lićsie: adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele Listu

15.2.Główne zagadnienia teologiczne

15.1.Zachęta do głoszenia Ewangelii Chrystusowej

15.2.2.Postawa wobec fałszywych nauczycieli

15.3.Podsumowanie Listu

16.List do Tytusa - list wzywający do realizacji nauki Chrystusa

16.1.Wiadomości wstępne: adresaci, czas i miejsce napiania oraz cele Listu

16.2.Główne zagadnienia teologiczne

16.2.1.Wskazówki duszpasterskie

16.2.2.Zasady życia dla wierzących chrześcijan

16.3.Podsumowanie Listu

17.1.List do Hebrajczyków - list o arcykapłańskiej posłudze Jezusa Chrystusa

17.1.Wiadomości wstępne o liście adresaci, czas i miejsce napisania oraz cele LIstu

17.2.Główne zagadnienia teologiczne

17.2.1.Chrystus jako eschatologiczny arcykapłan

17.2.2.Wyższość Nowego Testamentu nad Starym Testamentem

17.3.Podsumowanie Listu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:20 - 14:05, sala 103
Borys Przedpełski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)