Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia Nowego Testamentu-kurs monograficzny WT-S2-Ts-TNT4
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

Wybrane fragmenty listów św. Pawła i Listu do Hebrajczyków

1.List do Rzymian

1.1.Zasady życia w Duchu (Rz 8,1-17)

1.2.Powszechne zbawienie (Rz 10,5-21)

1.3.Nowe życie w Chrystusie (Rz 12,1-21)

1.4.Stosunek chrześcijan do władzy państwowej (Rz 13,1-7)

2.Pierwszy List do Koryntian

2.1.Podziały wewnętrzne w gminie chrześcijańskiej w Koryncie (1 Kor 1,10-31)

2.2.Orędzie dotyczące Chrystusa ukrzyżowanego (1 Kor 2,1-16)

2.3.Prawa przysługujące apostołowi (1 Kor 9,1-27)

2.4.Zmartwychwstanie ciała do nowego życia (1 Kor 15,35-58)

3.Drugi List do Koryntian

3.1.Posługiwanie w duchu Nowego Przymierza (2 Kor 3,1-18)

3.2.Wezwanie do dobroczynności (2 Kor 8,1-24)

3.3.Relacje między Pawłem i fałszywymi apostołami (2 Kor 11,1-15)

3.4.Wizje i objawienia św. Pawła (2 Kor 12,1-10)

4.List do Galacjan

4.1.Stosunek Prawa do wiary (Ga 3,1-14)

4.2.Stosunek Prawa do obietnicy (Ga 3,15-20)

4.3.Powołanie chrześcijan do wolności w Chrystusie (Ga 5,1-15)

4.4.Postępowanie chrześcijan według Ducha (Ga 5,16-26)

5.List do Efezjan

5.1.Zasady nowego życia w Chrystusie (Ef 4,17-32)

5.2.Relacje między mężem i żoną (Ef 5,212-33)

5.3.Relacje między dziećmi i rodzicami oraz niewolnikami i panami (Ef 6,1-9)

5.4.Obowiązek walki chrześcijan ze złem (Ef 6,10-20)

6.List do Filipian

6.1.Postawa pokory na wzór Chrystusa (Flp 2,1-11)

6.2.Wezwanie do posłuszeństwa Bogu i nienagannego życia (Flp 2,12-18)

6.3.Prowadzenie życia w jedności z Chrystusem (Flp 3,1-11)

6.4.Dążenie do osiągnięcia zbawienia w Chrystusie (Flp 3,12-21)

7.List do Kolosan

7.1.Chrystus jako Pan całego wszechświata (Kol 1,9-23)

7.2.Trwanie chrześcijan przy Chrystusie (Kol 2,6-15)

7.3.Chrześcijańska wolność wierzących (Kol 2,16-23)

7.4.Przemiana duchowa i moralna jako warunek nowego życia w Chrystusie (Kol 3,1-17)

8.List do Filemona

8.1.Pochwała postepowania Filemona (Flm 4-7)

8.2.Wezwanie Onezyma do pojednania z Filemonem (Flm 8-22)

9.Pierwszy List do Tesaloniczan

9.1.Życie Tesaloniczan jako wzór dla wyznawców Chrystusa (1 Tes 1,2-10)

9.2.Zachęta do prowadzenia życia zgodnego z wolą Bożą (1 Tes 4,1-12)

9.3.Wydarzenia towarzyszące paruzji Jezusa Chrystusa (1 Tes 4,13-18)

10.Drugi List do Tesaloniczan

10.1.Wydarzenia poprzedzające przyjście Pana Jezusa (2 Tes 2,1-12)

10.2.Wezwanie do modlitwy (2 Tes 3,1-5)

10.3.Ostrzeżenie przed biernością i lenistwem (2 Tes 3,6-15)

11.Pierwszy List do Tymoteusza

11.1.Wskazówki dotyczące modlitwy (1 Tm 2,1-15)

11.2.Przymioty biskupów (1 Tm 3,1-7)

11.3.Przymioty diakonów (1 Tm 3,8-13)

11.4.Obowiązki chrześcijanin wobec innych (1 Tm 5,1-25)

12.Drugi List do Tymoteusza

12.1.Obowiązek wierności Ewangelii (2 Tm 1,3-18)

12.2.Gotowośc cierpienia i walki dla Chrystusa (2 Tm 2,1-13)

12.3.Nienaganność postępowania w służbie Bożej (2 Tm 2,14-26)

12.4.Zachowanie ludzi w czasach ostatecznych (2 Tm 3,1-9)

13.List do Tytusa

13.1.Wskazania dotyczące organizacji Kościoła (Tt 1,5-16)

13.2.Głoszenie zdrowej nauki (T 2,1-15)

13.3.Zasady dobrego postepowania (Tt 3,1-11)

14.List do Hebrajczyków

14.1.Wyższość Syna Bożego nad aniołami (Hbr 1,5-14)

14.2.Wyższość Jezusa nad Mojżeszem (Hbr 3,1-6)

14.3.Jezus jako arcykapłan na wzór Melchizedeka (Hbr 4,14-5,10)

14.4.Chrystus jako arcykapłan Nowego Przymierza (Hbr 8,1-13)

14.5.Pouczenia dotyczące życia chrześcijańskiego (Hbr 12,1-29)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:05 - 14:50, sala 103
Borys Przedpełski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)