Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III

Informacje o programie studiów

  Kod: SJ-WEJA
  Nazwa: Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: Jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5-letnie
Kierunki: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 2013) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, rok pierwszy, semestr pierwszy
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, rok pierwszy, semestr drugi
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, rok drugi, semestr trzeci
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, rok drugi, semestr czwarty
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, rok trzeci, semestr piaty
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, rok trzeci, semestr szósty
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, rok czwarty, semestr siódmy
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, rok czwarty, semestr ósmy
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, rok piąty, semestr dziewiąty
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, rok piąty, semestr dziesiąty

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Doktorat z teologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie „Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III” zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej oraz do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Treści nauczania:

spełniają wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253 poz. 1520), oraz standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 131). Program kształcenia jest określony w uchwale nr 7/2012 Rady Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 20.09.2012 roku.