Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Teologia protestancka

Informacje o programie studiów

  Kod: S1-Tprot
  Nazwa: Teologia protestancka
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Teologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Teologiczny (od 2013) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Teologia protestancka, rok pierwszy, semestr pierwszy
Teologia protestancka, rok pierwszy, semestr drugi
Teologia protestancka, rok drugi, semestr pierwszy
Teologia protestancka, rok drugi, semestr drugi
Teologia protestancka, rok trzeci, semestr pierwszy
Teologia protestancka, rok trzeci, semestr drugi

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z Teologii protestanckiej
Uprawnienia zawodowe:

Wykonywanie zawodu teologa; prowadzenie pracy wychowawczej i pastoralnej w instytucjach kościelnych; prowadzenie pracy wychowawczej w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, nauczanie religii jako główna specjalność nauczycielska.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia II stopnia

Treści nauczania:

Efekty uczenia się są zdefiniowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218), z uwzględnieniem postanowień porozumienia pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Dz. Urz. Ministra Edukacji Narodowej z 2013 r. poz. 11) oraz analogicznych porozumień zawartych przez inne kościoły, kształcące swoje kadry w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, z ministrem właściwym do spraw edukacji.